پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود

                                                                                                    تا صورت پیوند جهان بود، علی بود         تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود   شاهی که ولی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 47 بازدید