کنفرانس WSIS در تهران

   کنفرانس عالی منطقه آسيا ـ اقيانوسيه برای تدارک مرحله دوم اجلاس WSIS  از ۱۰ الی ۱۲ خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

    در اين کنفرانس برنامه عمل منطقه آسيا ـ اقيانوسيه در رابطه با جامعه اطلاعاتي و اعلاميه تهران بررسی و تصويب خواهد شد تا نتايج آن در نشست PrepCom3 در ژنو و در سپتامبر 2005 ارائه شود. برای اطلاعات بيشتر از سايت های ذيل بازديد کنيد:

http://www.aprcwsis05.ir/homepage_pr.aspx

http://www.wsis.mihanblog.com

/ 1 نظر / 15 بازدید
A.R.M

ُthanks for the info. it is a good chance for iran to benefit from that opportunity