سال نو مبارک  

نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد     عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد                      چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل                         تا سرا پرده گل نعره زنان خواهد شد.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر                       مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد

ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی                            مایه نقد بقا را که ضمان خواهدشد

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید                 از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت                     که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود               چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد

 

حافظ ار بهر تو آمد سوی اقلیم وجود

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
هم نوع

سالی زیبا و سراسر موفقيت داشته باشيد