سايبر و سايبري

 

   در عصر سايبري كلماتي را كه داراي پيشوند Cyber هستند، زياد مي شنويم و مي خوانيم. اما Cyber چيست كه به صورت پيشوند درآمده و با كلمات مهمي همچون جامعه (Cybersociety)، فرهنگ(Cyberculture) و شهروند( Cybercitizen) همراه شده است؟

Cyber بخشي از كلمه Cybernetics است . پس ابتدا بايد معني اين كلمه را بدانيم. كلمه Cybernetics
را اولين بار Norbert Wiener به كار برده است. او در تعريف اين كلمه گفته است: "ما تصميم گرفته ايم كليت مطالعات نظري كنترل و ارتباطات در ماشين و موجودات زنده را Cybernetics بناميم." Cybernetics ريشه در كلمه لاتين "Gubernetes " دارد. اين كلمه به معني كنترل رفتار ها به منظور هدايت، اعمال قدرت حاكميت، قانونمند كردن، تحت سلطه قرار دادن، مهار كردن، و فرماندهي است. خود اين واژه لاتين نيز ريشه در كلمه يوناني Kubernetes-pilot دارد. Pilot به معني حاكم و فرمانده ـ به ويژه ناخداي كشتي و خلبان هواپيماست. از طرف ديگر s در Cybernetics به معني علم يا مطالعه است. پس مي شود علم يا "مطالعه نظام كنترل ارتباطي ـ اطلاعاتي" در موجودات زنده و ماشين. اين كلمه در بعضي از متون، به اختصار "فرمان شناسي" ترجمه شده است. در استفاده از Cybernetics به صورت پيشوند s مد نظر نيست پس كلمه اي همچون Cybersociety دراصل Cybernetic Society  بوده است.( در سبك نوشتاري آمريكاييCyber به كلمه مي چسبد اما در سبك بريتانيايي به صورت جداگانه نوشته مي شود). براي انتخاب معادل يك كلمه اي براي Cybernetic ،  با يد به سه بعد مفهومي در اين كلمه توجه ويژه داشته باشيم.

  • بعد ارتباطي( بستر كنترل)
  • بعد اطلاعاتي(نمادهاي كنترل در بستر ارتباطي)
  • بعد نظري( مجازي)

   اگر به جاي نظري، مجازي ( به معني غير فيزيكي) بگذاريم مي شود "ارتباطي ـ اطلاعاتي ـ مجازي."
به جاي ارتباطي ـ اطلاعاتي نيز مي توان از شبكه اي استفاده كرد. پس مي توان به صورت " شبكه اي مجازي" خلاصه كرد. بنا براين با اندكي مسامحه، مي توان Cybersociety را جامعه شبكه اي ـ مجازي ترجمه كرد. و اگر بپذيريم كه اينترنت مهمترين شبكه مجازي است، نتيجه مي شود  "جامعه اينترنتي." زيرا اينترنت شناخته شده ترين مصداق Cybernetic است كه هم ارتباطي است، هم اطلاعاتي و هم مجازي.

اگر اين روش را نپسنديديم مي توانيم Cybernetic را همان سايبرنتيك و Cyber را به عنوان صفت  "سايبري" ترجمه كنيم و از كلمه سايبري برداشت ارتباطي ـ اطلاعاتي ـ مجازي داشته باشيم. اكنون كلماتي همچون جامعه سايبري، فرهنگ سايبري و شهر وند سايبري برايمان معني روشن تري دارد. 
بنا بر آنچه گفته شد " عصر سايبري دوران جديد تسلط شبكه هاي مجازي بر جامعه جهاني است."  به همين دليل است كه جامعه شناسي نيز مجبور است سايبري شود ، آموزش ، اقتصاد ، روانشناسي، حقوق، مديريت و ..... نيز همچنين. براي ورود به عصر سايبري نيز دو راه بيشتر نداريم:

  • راه اول اينکه به استقبال آن برويم و تغييرات را شجاعانه مديريت كنيم.
  • راه دوم اينکه بنشينيم و منتظر باشيم تا تغييرات بنيادين عصر سايبري ما را دست بسته تحويل آينده دهد ؛ آينده اي كه "سايبري هاي شجاع" برايمان ساخته اند.

             شما کدام يک را ترجيح می دهيد؟

سايبري باشيد

/ 3 نظر / 8 بازدید
nooshin

سلام اطلاعات خوبی بود ادامه بدهيد موفق باشيد

فرزانه

خوش به حالتون دکتر شکرخواه بهتون لينک داده لطفا اگه دوست ايشون هستين سفارش ما رو هم بکنين

ali

با تشکر از مطلب خوبتان با اجازه شما این مطلبتون را لینک دادم