انقلاب رسانه‌های نوين ـ Manuel Castells

  

2v1m047.jpg

  امروزه بيش از يک ميليارد نفر کاربر اينترنتي‌اند و نزديک به دو ميليارد نفر داراي تلفن همراه مي‌باشند. دوسوم ساکنان کره زمين امکان ارتباط با تلفن حتي در جاهايي که برق نيست را دارند. شکل اجتماعي جديدي از ارتباط برقرار کردن به وجود آمده که هر چند وسيع است اما به طور انفرادي توليد و دريافت مي‌شود و تاثير مي گذارد.
اطلاعات و ارتباطات همواره يکي از محورهاي تسلط قدرت حاکم و در عين حال جريان‌هاي بديل و مقاومت و تغييرات اجتماعي بوده است. تسلط بر افکار مردم که ارتباطات امکان آن را فراهم مي‌آورند موضوعي است مرکزي. تنها از راه شکل دادن به افکار توده‌هاست که قدرت‌ها بر جامعه تسلط مي‌يابند و در عين‌حال از همين مجراست که تحول و تغيير پديد مي‌آيد. بیشتر

/ 0 نظر / 20 بازدید